Mittetulundusühingu asutamisleping

Maire Sillavee, Kuressaare

Karin Pulk, Salme

Anita Kangur, Kuressaare

Victoria Koltšuk, Salme

Merle Sillavee, Kuressaare

Leena Sirel, Salme

Marju Lepik, Salme

Aino Tiit, Salme

Veera Lindau, Salme

Kristina Prants, Salme

Helgi Pruul, Salme

Raimond Ellik, Salme

Toomas Sepp, Salme

Olavi Oeselg , Salme

edaspidi “asutajad” sõlmisid alljärgneva lepingu:

1. Käesoleva lepinguga asutatakse mittetulundusühing Salme Rahva Maja Selts lepingus määratud tingimustel.

2. Mittetulundusühingu nimi on Salme Rahva Maja Selts

3. Mittetulundusühingu asukohaks on Salme vald ja aadress on

Sõrve mnt 15 Salme Saare maakond 93801

4. Mittetulundusühingu eesmärgiks on Salme piirkonna külakultuuri arendamine, looduspärandi hoidmine, kultuuri- ja kohaliku ajaloopärandi kogumine, säilitamine ja edasi kandmine, Salme Rahvamaja eest hoolitsemine, piirkonna elukvaliteedi tõstmine .

5. Asutajad kohustuvad maksma mittetulundusühingu sisseastumismaksu 15.- krooni ja liikmemaksu 10.- krooni aastas mittetulundusühingu pangaarvele.

6. Asutajad kinnitavad asutamislepingu sõlmimisega mittetulundusühingu põhikirja .

7.Asutajad määravad mittetulundusühingu juhatuse liikmeteks

Marju Lepik,  Salme

Karin Pulk, Salme

Veera Lindau, Salme

Juhatuse esimeheks

Maire Sillavee, Kuressaare

Asutamisleping on sõlmitud 25.oktoobril 2004.aastal Salme vallas Saaremaal.

Asutajad: