Projektid

#
Avasime Sõrvemaa turismi-infopunkt Salmel, Sõrve mnt. 3 (Salme vallamaja vasakpoolne tiib) Infopunkt on avatud suvekuudel (juuni, juuli, august)
#
#
Rajati rannaparki hoiuruum ja WC
#
Resaureeriti rataskaev, paigutati mälestuspilk Meite Meidale.
#
Laululavale ehitati uus, liimpuitkaartel põhinev, katus.
#
Paigaldati Salme rannaparki mälestuskivi, Massinõmme mälestustahvel
#
#