Ehitusprotsess kui atraktsioon, muinassepipaja rajamine Salme viikingiparki

#

23.06.18 Saabus teade projekti rahastamise kohta. Eesti maaelu arengukava 2014-2020 toetusemeede 19-2 (toimik 19201800072) 6300€