Sörvemaa avab turismivärava

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
Koostööpartnerid: Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Eesmärk:

Salme Rahva Maja Selts on oluliselt rohkem nähtav ja tuntud, mitte ainult kodupiirkonnas vaid ka laiemalt. Toimib laienenud ja suutlikkuselt mitmekesistunud koostöövõrgustik. Piirkondlikus puhkemajanduses ja turismis on tekkinud sisuline koostöö ja luuakse üksteisele uusi arengueeldusi. Arenguhüpe toimub koostöö ja kaasatuse osas. See tõstab oluliselt ühenduse tegevusvõimekust ja mõju kohaliku elus. Piirkonnas tekkivatel arenguideedel on suurem tõenäosus realiseerituks saada. Tekkiv turismiinfopunkt kujuneb kohaks, mis hakkab ühendama paljude kohalike ettevõtjate ja elanike huvisid ning looma eeldusi sisulisemaks ja järjepidevaks koostööks. Infopunkt saab väljundiks originaalsele kohalikule käsitööle ja loometööle. Loodava tegevuskavaga kaasatakse ja rakendatakse tegevusse hulk uusi inimesi, sh suveelanikke. Tekib parem tagasiside toimuvast, mille analüüsi põhjal korrigeeritakse ühenduse tegevuse prioriteete parema tegevusvõimekuse põhjal.

projekti toetas KÜSK: Vabaühenduste 2015.aasta arenguhüppe 1. taotlusvoor

11983.80 euroga

1. etapp :

Avasime Sõrvemaa turismi -infopunkt Salmel , Sõrve mnt. 3 (Salme vallamaja vasakpoolne tiib)

Infopunkt on avatud T - L kell 11.00 - 16.00
01. juuni - 20. august.

Infopunktis on üks töötaja ja Töötukassa poolt suunatud praktikant.

Samas on võimalik soetada suveniirideks kohalike käsitöömeistrite töid.

2. etapp:

Infopunktis täiustatakse teabetegevusi, uute teemapakettide ja teemakaartide koostamine.
Tehakse järeldused ja luuakse eeldused edaspidiseks töötamiseks ning jätkusuutikkuse tekkimiseks.