Väärtustame Salme Rannaparki

  • slide
2016
Koostööpartnerid: KOP-Saare MV Salme vallavalitsus

esitatud KOP 2016 kevadvooru, taotlus 530 eurot, taotlus rahuldati.

Eesmärk: Salme Rannaparki paigutada parki istutatud puude skeem, hooldada puid.

Projekti tegevused õnnestusid ja tulemus on pilkupüüdev. Rannapargi infostend on kenasti nähtaval kohal ja alatasa on näha inimesi seda uudistamas. Istutatud puudel tehti hädavajalikud hooldustööd – võrahooldus, raviti vigastusi puudel. Tänu infostendil nimeliste istutatud puude esiletoomisega loodi parem side puid istutanud inimestega. Nähakse paremini seosesid erinevate põlvkondade vahel. Kohalik kogukond hakkab paremini mõistma rajatava pargi tähendust ja väärtust. Sellega koos kasvab kohalike elanike seotuse tunne rannapargiga ja piirkondlik identiteeditunne. Infostendi õnnestunud kujunduslahendus tõstab piirkonna mainet. Infostendil oleva info põhjal saavad inimesed paremini tundma õppida erinevaid puuliike.

Hooldustööde tulemusel on paranenud rannapargi väljanägemine ja üldine heakord.